William King - Gotrek a Felix 5: Zabíječ bestií

obálka Autor: William King

Název: Gotrek a Felix 5: Zabíječ bestií

Název originálu: Gotrek and Felix 5: Beastsslayer

Vydavatelství: Polaris

Překlad: Leona Malčíková

Obálka: Adrian Smith

Ilustrace: neilustrováno

Počet stran: 269

Cena: 199 Kč

ISBN 80-7332-005-3

Vydání první v roce 2002
- A n o t a c e -
Z houfu válečníků chaosu se oddělil jezdec. Byl obrovský a jel na největším oři, jakého kdy Felix viděl. Zbroj měl neuvěřitelně zdobenou zářícími runami, jejichž vnitřní světlo zraňovalo oči. V jedné ruce třímal obrovské kopí s praporcem, na němž byl vyobrazen pařát svírající zářivou kouli. Druhou rukou mával mohutným runovým mečem. Na sedle měl připevněnou velkou válečnou sekeru. Zastavil se na dostřel od hradeb, rozpřáhl doširoka ruce a celé obrovské vojsko za jeho zády ztichlo.
"Teď nám řekne, že pokud se vzdáme, ušetří naše životy," řekl tlusťoch. Chtěl aby to vyznalo jako úsměšek, ale bylo znát, že by takovou nabídku s radostí přijal. Obr se obrátil k lidem shromažďujícím se na věžích a hradbách Praag. "Jsem Arek srdce Démona," prohlásil. "Přišel jsem vás všechny zabít."
Nad ledovým městem Praag se stahují bouřková mračna: Odporné hordy chaosu přitáhly ze severních krajů Kislevu, aby na ně zaútočily meči i magií. Pouze trpaslík Gotrek Gurnisson, trolobijec hledající slavnou smrt, a jeho přísežný společník Felix Jaeger stojí mezi silami temnoty a prastarým městem.
- N á z o r -
Není

Hodnocení: 7,5 / 10

Sirion – St, 16/08/2006 – 20:03