Published on Fantasie (http://fantasie.me.cz)

Vydavatelství - Talpress

Adresa:  Sídlo:
Vydavatelství TALPRESS
Jungmannova 14
110 00 Praha 1
Tel/Fax:  224 948 754 (tel) 251 627 523 (fax)
E-mail:  talpress@centrum.cz
Webové stránky:  http://www.krakatit.cz/talpress
Zásilková služba:  Ano
Internetový obchod:  Vlastní není, můžete přes: Fantasy Shop
Logo:  logo
Mapa:  mapa
 

Charakteristika

V přípravě...


Knihy vydané vydavatelstvím TALPRESS


Source URL:
http://fantasie.me.cz/?q=node/103